Możliwość zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jobo Europe sp. z o.o. stosownie do zapisów 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do fabryki Jobo Europe. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do  punktu sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Każde gospodarstwo domowe jest istotnym ogniwem systemu zbiórki selektywnej odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stworzonego przez firmę Jobo Europe sp. z.o.o

Gratukacje! Udało Ci się zasubskrybować!
Email został zerejestrowany